Otázky k prednáškam o spánku

22.00

Dodatočné otázky k prednáške o spánku sú vhodné, ak potrebujete

  • objasniť niektoré informácie zo zakúpenej prednášky
  • doplniť alebo rozvinúť niektorú časť prednášky
  • pomôcť s tým ako použiť informácie z prednášky v praxi

Produkt obsahuje 3 dodatočné otázky. Po zakúpení produktu od nás emailom obdržíte krátky online spánkový dotazník dieťatka, v ktorom máte možnosť vyplniť vaše 3 dodatočné otázky k zakúpenej prednáške o spánku.

Popis

Po objednaní produktu a zrealizovaní úhrady, vyplňte prosím DOTAZNÍK DODATOČNÉ OTÁZKY K PREDNÁŠKE O SPÁNKU

Dodatočné otázky nevedia nahradiť klasické komplexné spánkové poradenstvo a sú vhodné pri riešení izolovaných spánkových problémov.